top of page

Lymfmassage

Lymfmassage är en lugn och mjuk behandlingsmetod där man jobbar med lätta tryck, knådning och strykningar i lymfsystemets riktning. Behandlingen leder till att lymfsystemet stimuleras att jobba bättre och transportera bort överskottsvätska och slaggprodukter från vävnaden tillbaka till blodbanan där den renas och transporteras ut via urinen.

Behandlingen passar alla men speciellt dig som har någon typ av svullnad så som lymfödem, smärta, domningar, tyngdkänsla och/eller trötthetssymtom.

bottom of page