top of page

Konsultation

Konsultationstiden är till för dig som har problem eller upplever att du har problem med svullnad i kroppen och/eller i en kroppsdel. Känner tyngdkänsla i kroppen. Du kanske misstänker/har lipödem. Du kanske har ett konstaterat eller början till lymfödem. Eller orolig att utveckla lymfödem efter en operation eller annat trauma.

Vi går igenom dina problem och diskuterar ev åtgärder och jag föreslår behandling och vad jag kan hjälpa dig med. Informerar om egenvård och svarar på dina frågor.

bottom of page